anh 1
Customer information

GIANG CHAU SEAFOOD COMPANY LIMITED

Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN GIANG CHÂU

Địa chỉ: Số 314, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau, Vietnam

Thông tin liên hệ

Email: Company@giangchauseafood.com

Địa chỉ: Số 314, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau, Vietnam

Quốc tế

GIANG CHAU SEAFOOD COMPANY LIMITED

Address: 314, Trung Cang Hamlet, Tan Trung commune, Dam Doi District, Ca Mau Province, Viet Nam

Contact information

Email : Company@giangchauseafood.com

Address: 314, Trung Cang Hamlet, Tan Trung commune, Dam Doi District, Ca Mau Province, Viet Nam
[woocommerce_my_account]